mapa strony kontakt
Strona głównaDzisiaj jest: środa, 29 maj 2024

Informacje o projekcie

Projekt „NOWY MAŁOPOLSKI PRZEDSIĘBIORCA” powstał ze środków pozyskanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach Piorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”.

Projekt „NOWY MAŁOPOLSKI PRZEDSIĘBIORCA” polega na udzielaniu pożyczek preferencyjnie oprocentowanych dla osób fizycznych zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, której siedziba znajdować się będzie na terenie województwa małopolskiego.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ POŻYCZKĘ:

 • Osoby mieszkające, uczące się lub pracujące na terytorium województwa małopolskiego, które nie prowadziły działalności gospodarczej przez okres 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku pożyczkowego, a zamierzające ją zarejestrować na terenie województwa małopolskiego.

DO KOGO SKIEROWANA JEST POŻYCZKA:
O pożyczkę mogą ubiegać się osoby zainteresowane, z zachowaniem przewidzianej w projekcie strukturze wiekowej.

CZAS TRWANIA PROJEKTU:
1. Okres realizacji projektu trwał: 01 grudzień 2012r. – 30 czerwiec 2015r.

2. Okres monitorowania projektu (trwa 5 lat o dnia zakończenia realizacji projektu): od  01 lipca 2015r.

PRZEWIDYWANA LICZBA  POŻYCZEK:
187- okres realizacji projektu

WYSOKOŚĆ POŻYCZKI:

 • Minimalna kwota pożyczki 10.000,00 zł.
 • Maksymalna kwota pożyczki 50.000,00 zł.

OPROCENTOWANIE POŻYCZKI:
Pożyczka oprocentowana jest na preferencyjnych zasadach tj.  1,00% w skali roku, bez dodatkowych opłat.

OKRES SPŁATY POŻYCZKI:
Maksymalnie 60 miesięcy z możliwością 12 miesięcy karencji na spłatę kapitału.

ZABEZPIECZENIE POŻYCZKI:
Pożyczka musi być zabezpieczona. Dopuszcza się wszystkie zgodne z prawem formy zabezpieczenia (szczegóły w regulaminie projektu).

Informujemy, że zabezpieczenie pożyczki w postaci poręczenia osób fizycznych kształtuje się w następujący sposób:

 • poręczenie osób fizycznych zatrudnionych na umowę o pracę – przeciętne wynagrodzenie miesięczne nie może być niższe niż 2 100,00 zł netto.
 • poręczenie osób fizycznych będących emerytem/rencistą -przeciętne wynagrodzenie miesięczne nie może być niższe niż  1 800,00 zł netto

OBOWIĄZKI POŻYCZKOBIORCY:

 • Terminowe regulowanie spłat,
 • Rozliczenie z wydatkowania środków pożyczkowych,
 • Utrzymanie działalności gospodarczej przez okres 12 miesięcy.

CELE NA KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEZNACZONE ŚRODKI POŻYCZKOWE:

 • Inwestycyjny
 • Obrotowy
 • Obrotowo –inwestycyjny
kapitał ludzki eu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Projekt i realizacja: intermania.pl