mapa strony kontakt
Strona głównaDzisiaj jest: sobota, 15 czerwiec 2024

Jak uzyskać pożyczkę krok po kroku

1.Złożenie wniosku pożyczkowego  w odpowiednim Punkcie Naboru Wniosków

W PNW należy złożyć kompletny wniosek tj. 

a)  wniosek o pożyczkę – Fundusz oferuje bezpłatną pomoc w wypełnianiu wniosków pożyczkowych

b) kartę wewnętrzną klienta

c) dokument potwierdzający;

  •  zameldowanie  na terenie małopolski (oryginał zaświadczenia ze stosowanego urzędu potwierdzające zamieszkanie czasowe lub stałe na terenie małopolski)
  • Osoby zatrudnione na terenie małopolski ( zaświadczenie z zakładu pracy),
  • Osoby uczące się na terenie małopolski (zaświadczenie ze szkoły-legitymacja szkolna, wyższej uczelni -legitymacja studencka),

d) Deklaracja Wnioskodawcy projektu FP NMP

e) dokumenty dotyczące zabezpieczenia pożyczki (szczegółowa informacja w Regulaminie § 7-Zabezpieczenie pożyczki)

2. Ocena formalna i merytoryczna  wniosku pożyczkowego zakończona decyzją Komisji Oceny Wniosków o przyznaniu pożyczki

3. Zarejestrowanie oraz rozpoczęcie przez wnioskodawcę  działalności gospodarczej

4. Podpisanie umowy pożyczkowej

5. Rozliczenie się z pożyczki (do 6 miesięcy od dnia wypłaty środków pożyczkowych)

6.  W 12 miesiącu trwania działalności gospodarczej przeprowadzenie wizyty monitorującej w miejscu wykonywania działalności i/lub siedzibie przedsiębiorcy.

Czas od złożenia wniosku pożyczkowego do wypłaty środków maksymalnie 30 dni.

Przyznanie pożyczki dla nowopowstałych przedsiębiorców nastąpi zgodnie z zasadami określonymi w  Regulaminie udzielania pożyczek przez Fundusz Pożyczkowy „Nowy Małopolski Przedsiębiorca” (odnośnik do regulaminu).

 

kapitał ludzki eu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Projekt i realizacja: intermania.pl